Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Học viện Ngân hàng Học viện Ngân hàng
Chương trình: Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp - Hệ liên thông từ Trung cấp Cử nhân thực hành Kế toán doanh nghiệp
Học phí: 10.614.000 đ 17.751.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân thực hành Cử nhân thực hành
Kiểm định: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:1.5 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8, 9 Tháng 8, 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×