Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học quốc tế Hồng Bàng Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân luật Cử nhân Luật Kinh doanh – vừa làm vừa học
Học phí: Liên hệ 69.520.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định AUN-QA
Loại hình trường: Dân lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 4 và 5 Tháng 6, 7
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×