Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
Chương trình: Thạc sĩ Ngôn ngữ học Thạc sĩ Quản lý văn hóa
Học phí: 24.300.000 đ 12.150.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×