Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Help University Đại học Quốc gia Yokohama
Chương trình: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)
Học phí: Liên hệ 75.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Dân lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:20 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 12 Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×