Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Trà Vinh Đại học Mở Hà Nội
Chương trình: Cử nhân ngôn ngữ Anh Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Hệ từ xa/ trực tuyến
Học phí: Liên hệ 57.936.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 57.436.000 đ
Địa điểm đào tạo: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định VNU-CEA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:2,5 - 3 năm Linh động
Dự kiến khai giảng:Tháng 6/2019 Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet