Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Phương pháp dạy con dành cho nhà quản lý Khóa học Ứng tuyển vào Doanh nghiệp đa quốc gia - Kickstart to MNCs
Học phí: 2.600.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 2.000.000 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ Cố vấn, Chuyên gia giàu kinh nghiệm của PTI  Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm tại Impactus
Thời gian đào tạo: 2 buổi 11 buổi
Địa điểm đào tạo: Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ:
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Dự kiến khai giảng:Tháng 4 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×