Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Trà Vinh Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Chương trình: Cử nhân văn hóa học Cử nhân Văn học Du lịch - Hệ liên thông
Học phí: 43.200.000 đ 17.900.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 17.800.000 đ
Địa điểm đào tạo: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam Hải Phòng
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển
Thời gian học: Trong giờ hành chính Cuối tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 1,5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 5&8 năm 2019 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet