Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Trà Vinh Đại học Điện lực
Chương trình: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Kỹ sư công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử - Văn bằng 2
Học phí: 50.100.000 đ 23.925.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Kỹ sư Kỹ sư
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 1.5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 5&8 năm 2019 Tháng 8, Tháng 12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×