Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Southern New Hampshire University Birmingham City University
Chương trình:  Cử nhân Kinh tế - Tài chính Cử nhân Ngành Tài chính quốc tế_Liên thông
Học phí: 223.200.000 đ 120.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP.Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Hiệp hội các trường Đại học tại New England (NEASC) AACSB
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 1 năm
Dự kiến khai giảng:Cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm Tháng 8
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×