Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học trực tuyến FUNIX Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC (VTC Academy)
Chương trình: Kỹ sư kỹ thuật phần mềm Chuyên viên Phát triển Game
Học phí: 90.000.000 đ 88.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 82.000.000 đ 87.000.000 đ
Địa điểm đào tạo: Toàn quốc Hà Nội
Đánh giá: 4.67 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Chứng chỉ Chứng chỉ
Kiểm định: Tự kiểm định Sở Lao động Thương binh & Xã hội
Loại hình trường: Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:2 năm 24 tháng
Dự kiến khai giảng:Liên tục Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×