Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Trà Vinh Đại học Trà Vinh
Chương trình: Cử nhân thực hành công nghệ kĩ thuật điện - điện tử Cử nhân thực hành công nghệ kĩ thuật điện tử - truyền thông
Học phí: 30.000.000 đ 30.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân thực hành Cử nhân thực hành
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:3 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 5&8 năm 2019 Tháng 5&8 năm 2019
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×