Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Khóa học Photoshop Ngắn hạn và Nâng cao Đồ họa ảnh động cho web và banner động cho website - Pictrure Marketing
Học phí: 1.700.000 đ 1.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 1.500.000 đ 800.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh  92 Nguyễn Đình Chiểu – phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ giảng viên Trung tâm Đào tạo Đồ họa Vitadu Đội ngũ giảng viên Trung tâm Đào tạo CNTT Athena
Thời gian đào tạo: 15 buổi 4 tuần
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh  92 Nguyễn Đình Chiểu – phường Đa Kao – Quận 1 – TP.HCM
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Ngoài giờ hành chính Trong tuần
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng Tháng 6, Tháng 7
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×