Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường:
Chương trình: Khóa học Photoshop Ngắn hạn và Nâng cao AutoCAD dành cho mọi ngành
Học phí: 1.700.000 đ 650.000 đ
Học phí ưu đãi: 1.500.000 đ 550.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Giải viên: Đội ngũ giảng viên Trung tâm Đào tạo Đồ họa Vitadu Mr. Nguyễn Thanh Tân
Thời gian đào tạo: 15 buổi 3 tuần
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Hình thức học:
Cấp chứng chỉ: Không
Thực tập:Không Không
Cam kết việc làm:Không Không
Thời gian học:Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Dự kiến khai giảng:Hàng tháng
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×