Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: University of Tsukuba Đại học Tokyo
Chương trình:  Thạc sĩ Chính sách công  Thạc sĩ Khu vực học
Học phí: 75.000.000 đ 75.000.000 đ
Học phí ưu đãi: -1 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×