Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Giao thông vận tải trung ương VI Trung cấp Tây Nam Á
Chương trình: Trung cấp Khai thác vận tải đường bộ Trung cấp Công nghệ kỹ thuật chế biến & Bảo quản thực phẩm
Học phí: Liên hệ 15.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Trung Cấp Trung Cấp
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:1.5 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8 Hàng tháng
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×