Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Le Cordon Bleu Paris SEOJEONG College
Chương trình: Cử nhân quản trị nhà hàng khách sạn quốc tế Cử nhân đầu bếp khách sạn
Học phí: 962.000.000 đ 183.754.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: 13-15 Quai André Citroën, 75015 Paris, Pháp Hàn Quốc
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Được kiểm định bởi các tổ chức NCFE, QAA Bộ giáo dục Hàn Quốc
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong tuần
Thời lượng đào tạo:3 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng: Liên hệ
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×