Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Văn Lang Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình: Thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường Thạc sĩ Khoa học và kỹ thuật tính toán
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: -1 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Tự kiểm định HCERES, CTI, AUN-QA
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:18 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Từ tháng 2 đến tháng 6
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×