Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội
Chương trình: Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cử nhân Quản lý xây dựng
Học phí: 13.500.000 đ 13.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cao Đẳng Cao Đẳng
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2.5 năm 2.5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 3 - 10 Tháng 3 - 10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×