Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân giảng viên tiếng Anh - văn bằng 2 Cử nhân giáo dục tiếng Hàn - văn bằng 2
Học phí: 22.050.000 đ 22.050.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:90 tín chỉ 90 tín chỉ
Dự kiến khai giảng:
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×