Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Tây Đô Đại học công nghệ Đông Á
Chương trình: Thạc Sĩ Kế Toán Thạc sĩ Kế toán
Học phí: 60.000.000 đ 19.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Cần Thơ TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Đại học Quốc gia Hà Nội Không đề cập
Loại hình trường: Tư thục Tư thục
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 2
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×