Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Quốc tế Kent. Đại học Mỏ - Địa chất
Chương trình: Cử nhân Kế toán Cử nhân Kế toán – hệ liên thông
Học phí: 120.000.000 đ 17.920.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: QAA, NCFE  Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Loại hình trường: Dân lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:3 năm 1.5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 8
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×