Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Đại học công nghiệp Hà Nội
Chương trình: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng – hệ liên thông Cử nhân Tài chính – ngân hàng
Học phí: 25.155.000 đ 14.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: AUN-QA Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:1.5 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 3
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×