Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: University of La Rochelle Lunghwa University of Science and Technology
Chương trình: Thạc sĩ công nghệ thông tin Thạc sĩ Quản lý Thông tin (MIM)
Học phí: 150.000.000 đ 138.900.000 đ
Học phí ưu đãi: 75.000.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: CNRS Bộ Giáo dục và Đào tạo Đài Loan
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Ngoài giờ hành chính Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 24 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 7
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×