Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Đại học quốc tế Hồng Bàng
Chương trình: Cử nhân Quản trị - văn bằng 2 Cử nhân quản trị kinh doanh
Học phí: 36.960.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 35.000.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh 215 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: AUN-QA Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 6, 7 Tháng 4 và 5
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×