Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Luật TP.HCM
Chương trình: Cử nhân Luật Kinh doanh – vừa làm vừa học Cử nhân Quản trị - Luật (Chương trình CLC)
Học phí: 69.520.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: AUN-QA CEA VNU-HCM
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:4 năm 5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 6, 7 Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet