Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Cử nhân Kinh doanh quốc tế - văn bằng 2 Cử nhân Kinh tế - văn bằng 2
Học phí: 35.550.000 đ 35.550.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: AUN-QA AUN-QA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2.5 năm 2.5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 3 Tháng 4, 5
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×