Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Thương Mại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Chương trình: Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng
Học phí: Liên hệ 60.750.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Tiến sĩ Tiến sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam  Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:5 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 3 và tháng 9 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×