Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Trà Vinh
Chương trình: Cử nhân địa lý môi trường Cử nhân nuôi trồng thủy sản
Học phí: 42.000.000 đ 43.200.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:3,5 - 6 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 5&8 năm 2019
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×