Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Đại học Nha Trang
Chương trình: Thạc sĩ Kế toán - Hướng ứng dụng Thạc sĩ Kế toán
Học phí: 24.300.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội Khánh Hòa
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam CEA VNU-HCM
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet