Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Xây dựng Đại học Xây dựng
Chương trình: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng – hệ vừa học vừa làm Kỹ sư Xây dựng Cầu đường – hệ vừa học vừa làm
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Kỹ sư Kỹ sư
Kiểm định: HCERES HCERES
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:5 năm 5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 12 Tháng 12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×