Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic
Chương trình: Kỹ sư Ứng dụng phần mềm Kỹ sư Lập trình máy tính – Thiết bị di động
Học phí: 48.275.000 đ 47.400.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Kỹ sư thực hành Kỹ sư thực hành
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Tư thục Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 4 tháng 2 năm 4 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 01, 03, 05, 07, 09, 11 Tháng 01, 03, 05, 07, 09, 11
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×