Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Hà Nội Cao Đẳng Nghề Văn Lang
Chương trình: Cử nhân Anh văn Cử nhân Tiếng Hàn Quốc – Hệ văn bằng 2 liên thông
Học phí: 16.900.000 đ 21.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định Không đề cập
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:Không đề cập 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 4 và tháng 12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×