Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Điện lực Đại học Công nghệ - ĐHQGHN
Chương trình: Tiến sĩ Kỹ thuật điện Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
Học phí: 75.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Tiến sĩ Tiến sĩ
Kiểm định: Tự kiểm định AUN-QA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:3 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet