Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Đại Nam Đại học Thương Mại
Chương trình: Thạc sĩ Quản lý kinh tế Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Học phí: 45.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Tự kiểm định Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Loại hình trường: Tư thục Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Linh động Tháng 3 và tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×