Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Học viện Chính sách và Phát triển Học viện Ngân hàng
Chương trình: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
Học phí: 36.000.000 đ 24.300.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Yên
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển
Thời gian học: Trong tuần Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 5 Tháng 6, Tháng 12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×