Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Học viện Chính sách và Phát triển Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Chương trình: Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Thạc sĩ Tài chính
Học phí: 36.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:2 năm 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 5 Tháng 5 và tháng 10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×