Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học công nghệ Đông Á Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Chương trình: Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân Công nghệ thông tin – hệ tại chức
Học phí: 36.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Không đề cập Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam
Loại hình trường: Tư thục Dân lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Cuối tuần
Thời lượng đào tạo:4 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 1 và tháng 8
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×