Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh
Chương trình: Thạc sĩ Quản lý kinh tế Cử nhân Kinh doanh Quốc tế - Hệ từ xa/ trực tuyến
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội Linh động
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Không đề cập ĐH Quốc gia TP. HCM
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Linh động
Thời lượng đào tạo:4 năm 2-4 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 1, 4, 7, 11
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet