Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị Đại học Mở Hà Nội
Chương trình: Thạc sĩ Quản lý kinh tế Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Hệ từ xa/ trực tuyến
Học phí: Liên hệ 57.936.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 57.436.000 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Không đề cập VNU-CEA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Linh động
Thời lượng đào tạo:4 năm Linh động
Dự kiến khai giảng: Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet