Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại học Bách Khoa Hà Nội
Chương trình: Tiến sĩ Hệ thống thông tin Tiến sĩ Khoa học máy tính
Học phí: Liên hệ Liên hệ
Học phí ưu đãi: -1 đ -1 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hà Nội TP. Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Tiến sĩ Tiến sĩ
Kiểm định: HCERES, CTI, AUN-QA HCERES, CTI, AUN-QA
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:3 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×