Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng nghề Thành Phố Hồ Chí Minh Cao đẳng nghề Thành Phố Hồ Chí Minh
Chương trình: Kỹ sư Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính Kỹ sư Công nghệ thông tin (Ứng dụng Phần mềm)
Học phí: 21.000.000 đ 21.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Kỹ sư thực hành Kỹ sư thực hành
Kiểm định: Tự kiểm định Tự kiểm định
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Trong tuần
Thời lượng đào tạo:3 năm 3 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 10, 11, 12 Tháng 10, 11, 12
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×