Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. HCM Đại học Quốc tế - Đại học quốc gia TP.HCM
Chương trình: Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm
Học phí: 13.000.000 đ 140.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam AUN
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển & Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong tuần Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:2 năm 1,5 - 2 năm
Dự kiến khai giảng: Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×