Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Pearson PLC University of Essex
Chương trình: Cử nhân marketing Cử nhân Quản trị kinh doanh (BA Top up) - Hệ trực tuyến
Học phí: 105.000.000 đ 170.733.119 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 159.233.119 đ
Địa điểm đào tạo: Cao đẳng Việt - Mỹ Nước Anh hoặc Trực tuyến
Đánh giá: 0.00 5.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Pearson Bộ Giáo dục Anh, AMBA
Loại hình trường: Công lập Dân lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:2,4 năm 16 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Tháng 5, 8, 10
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet