Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Pearson PLC Waldorf University
Chương trình: Cử nhân marketing Cử nhân Quản trị Kinh doanh tổng hợp
Học phí: 105.000.000 đ 809.100.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Cao đẳng Việt - Mỹ Hoa Kỳ
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Pearson HLC, AHECB
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Linh động
Thời lượng đào tạo:2,4 năm 4 Năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 9 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet