Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II Cao Đẳng Cơ Điện Phú Thọ
Chương trình: Trung cấp Điều khiển phương tiện tàu thủy nội bộ Trung cấp Công nghệ chế biến chè
Học phí: 9.000.000 đ 3.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh Tỉnh Phú Thọ
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Trung Cấp Trung Cấp
Kiểm định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong tuần
Thời lượng đào tạo:1,5 năm 1 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8, Tháng 9 Từ tháng 1 đến tháng 7
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×