Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
THÊM KHÓA HỌC ĐỂ SO SÁNH
Trường: Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II
Chương trình: Trung cấp Điều khiển phương tiện tàu thủy nội bộ Trung cấp sửa chữa máy tàu thủy
Học phí: 9.000.000 đ 9.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Trung Cấp Trung Cấp
Kiểm định: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:1,5 năm 1,5 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 8, Tháng 9 Tháng 8, Tháng 9
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×