Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Đại học Gia Định Đại học Luật TP.HCM
Chương trình: Cử nhân thực hình Quản trị kinh doanh Cử nhân Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC)
Học phí: 36.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Cử nhân Cử nhân
Kiểm định: Tự kiểm định CEA - Đại học Vinh
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Trong giờ hành chính Trong giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:3 năm 4 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 10 Liên tục
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet