Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: University of Northampton Golden Gate University
Chương trình: Thạc sĩ Điều hành cấp cao Quản trị kinh doanh (Executive MBA) Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Học phí: 250.000.000 đ 175.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 0 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: TP. HCM Linh động
Đánh giá: 5.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: QAA EduQua, ACBSP
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Linh động
Thời lượng đào tạo:18 tháng 15 tháng
Dự kiến khai giảng:Tháng 3,6,9,12 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet