Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Université de Rennes 1 Lunghwa University of Science and Technology
Chương trình: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công Thạc sĩ Ngôn Ngữ học
Học phí: 260.000.000 đ Liên hệ
Học phí ưu đãi: 130.000.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội Đài Loan
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo của Pháp HEEACT
Loại hình trường: Công lập Tư thục
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Xét tuyển hồ sơ
Thời gian học: Linh động Trong tuần
Thời lượng đào tạo:12 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 7 Theo mùa
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khóa học đã xem

×
Edunet