Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này.
Không có thông báo.
So sánh khóa học
SO SÁNH KHÓA KHÁC
Trường: Université de Rennes 1 Erasmus University Rotterdam
Chương trình: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý công Thạc sĩ Kinh tế
Học phí: 260.000.000 đ 95.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 130.000.000 đ 0 đ
Địa điểm đào tạo: Hà Nội Hà Nội
Đánh giá: 0.00 0.00
ĐIỂM NỔI BẬT
CHI TIẾT KHÓA HỌC
Bậc học: Thạc sĩ Thạc sĩ
Kiểm định: Bộ ĐH &nghiên cứu MESR ACCSB, NVAO
Loại hình trường: Công lập Công lập
Yêu cầu nhập học: Xét tuyển hồ sơ Thi tuyển
Thời gian học: Linh động Ngoài giờ hành chính
Thời lượng đào tạo:12 tháng 2 năm
Dự kiến khai giảng:Tháng 1, 7 Linh động
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm
×
Edunet